Izdavanje lične karte i vozačke dozvole

LIČNA KARTA

Svaki državljanin stariji od 18 godina, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini dužan je da ima ličnu kartu izdatu u mjestu prebivališta. Državljanin stariji od 15, a mlađi od 18 godina, može podnijeti zahtjev za izdavanje lične karte. Preduslov za upis u auto školu jeste posjedovanje lične karte.

Detaljne informacije i upute za izdavanje lične karte možete pogledati na sljedećem linku: http://muptk.ba/licne-karte/

VOZAČKA DOZVOLA

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama – Odjeljenja za administraciju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje ličnih dokumenata, a prema prebivalištu podnosioca zahtjeva, odnosno na čijem području raseljena osoba ima boravište. Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Detaljne informacije i upute za izdavanje vozačke dozvole možete pogledati na sljedećem linku: http://muptk.ba/vozacka-dozvola/

Online testiranje na našoj stranici

Poštovani gosti stranice, buduće vozačice i budući vozači,

Zadovoljstvo nam je obavjestiti vas da je u ponudu auto škole “Mujke” Tuzla od danas uvrštena i usluga “Online testiranje”. Ova usluga pruža mogućnost, polaznicima naše auto škole, testiranja putem računara iz udobnosti vašeg doma. Online testiranje sadrži sljedeće oblasti: teoriju, znakove, raskrsnice i prvu pomoć.

Prijavom na stranicu i odlaskom na Online testiranje možete testirati svoje znanje iz pomenutih oblasti, što će vam pomoći da još dodatno vježbate i usavršite zadatke iz saobraćajne tematike. Naši instruktori, kao i vi, imati će uvid u vaše rezultate što će im omogućiti da vide/vidite gdje je potrebno da se još usavršavate.

Usluga online testiranja dostupna je registrovanim korisnicima na ovu web stranicu koji su ujedno i polaznici auto škole “Mujke” Tuzla.

Za više informacija ne oklijevajte nas kontaktirati.

Srdačan pozdrav!